Մասնագիտական կողմնորոշում

Մասնագիտական կողմնորոշում     2017-2018

Պլան-ժամանակացույց

Թիրախ խումբ՝ 8-11-րդ դասարան

Պարապող ուսուցիչ՝  Մ.Հարությունյան

Թեման ժ/կ ծանոթություն
1 Ինչու՞ ընտրել մասնագիտություն 9.09.2017
2 Հաջողակ մարդու որակները 19.09.2017
3 Մասնագիտությունների աշխարհ 23.09.2017
4 Ֆիլմի դիտում 30.09.2017
5 Ինչպիսի՞նն եմ ես 7.10.2017
6 Նախընտրելի մասնագիտության նկարագրիչ 14.10.2017
7 Տեստային աշխատանք 21.10.2017
8 Հանդիպում մասնագետների հետ 28.10.2017
9 ՀՀ կրթության համակարգը 4.11.2017
10 Անձի ինքնաբացահայտում,ինքնաճանաչում 11.11.2017
11 SWOT վերլուծություն 18.11.2017
12 Ֆիլմի դիտում 25.11.2017
13 Ես և ժամանակը 2.12.2017
14 Մասնագիտությունների առաջարկ և պահանջարկ 9.12.2017
15 Խաղ «Անմարդաբնակ կղզի» 16.12.2017
16 Ուզում եմ , Կարող եմ, Պետք է 23.12.2017
17 Ֆիլմի դիտում/ քննարկում 13.01.2018
18 Որաշումների կայացում 20.01.2018
19 Քարտեզագրում/Կարիերայի պլանավորում 27.01.2018
20 Վերլուծական աշխատանքներ/ Հայաստանի աշխատաշուկան/ 03.02.2018
21 Անհատական խորհրդատվություն 10.02.2018
22 Իմ կյանքի աշխատանքային մեկ օրը /շարադրություն/ 17.02.2018
23 Իմ պարտականությունները 24.02..2018
24 Նախագիծ/ որոնողական և վերլուծական աշխատանք/ 3.03.2018
25 Մասնագիտության ընտրության կանոններ 10.03.2018
26 Բանաձև/ վերլուծություն/ 17.03.2018
27 Դասակարգում 24.03.2018
28 Մասնագիտության ընտրություն/ անձնային որակների համադրում/ 31.03.2018
29 Որոշումների կայացում 7.04.2018
30 Հաջողակ մարդկանց կարիերայի վերլուծություն 14.04.2018
31 Մարդկային արժեհամակարգի ներկայացում 21.04.2018
32 Հայ գործարարների հաջողված օրինակներ/ գրքի ընթերցանություն/ 28.04.2018
33/34 Նպաստավոր և անբարենպաստ պայմանների ներկայացում 5.05-12.05.2018
35 Վերլուծական աշխատանքներ 12.05.2018
36 Արդյո՞ք կարող եմ արդեն ճիշտ որոշում կայացնել 19.05.2018
37 Թեստային աշխատանք 26.05.2018
38 Ամփոփում 2.06.2018

Պարապմունքներն իրականացվում են շաբաթ օրերը, ժամը 12.00-12.45

 

 

Մասնագիտական կողմնորոշում    2018-2019

Պլան-ժամանակացույց

Թիրախ խումբ՝ 7-12-րդ դասարան

Պարապող ուսուցիչ՝  Մ.Հարությունյան

Թեման ժ/կ ծանոթություն
1 Ինչու՞ ընտրել մասնագիտություն 8.09.2018
2 Հաջողակ մարդու որակները 15.09.2018
3 Մասնագիտությունների աշխարհ 22.09.2018
4 Ֆիլմի դիտում 29.09.2018
5 Ինչպիսի՞նն եմ ես 6.10.2018
6 Նախընտրելի մասնագիտության նկարագրիչ 13.10.2018
7 Թեստային աշխատանք 20.10.2018
8 Հանդիպում մասնագետների հետ 27.10.2018
9 ՀՀ կրթության համակարգը 3.11.2018
10 Անձի ինքնաբացահայտում,ինքնաճանաչում 10.11.2018
11 SWOT վերլուծություն 17.11.2018
12 Ֆիլմի դիտում 24.11.2018
13 Ես և ժամանակը 1.12.2018
14 Մասնագիտությունների առաջարկ և պահանջարկ 8.12.2018
15 Խաղ «Անմարդաբնակ կղզի» 15.12.2018
16 Ուզում եմ , Կարող եմ, Պետք է 22.12.2018
17 Ֆիլմի դիտում/ քննարկում 12.01.2019
18 Որոշումների կայացում 19.01.2019
19 Քարտեզագրում/Կարիերայի պլանավորում 26.01.2019
20 Վերլուծական աշխատանքներ/ Հայաստանի աշխատաշուկան/ 2.02.2019
21 Անհատական խորհրդատվություն 9.02.2019
22 Իմ կյանքի աշխատանքային մեկ օրը /շարադրություն/ 16.02.2019
23 Իմ պարտականությունները 23.02..2019
24 Նախագիծ/ որոնողական և վերլուծական աշխատանք/ 2.03.2019
25 Մասնագիտության ընտրության կանոններ 9.03.2019
26 Բանաձև/ վերլուծություն/ 16.03.2019
27 Դասակարգում 23.03.2019
28 Մասնագիտության ընտրություն/ անձնային որակների համադրում/ 30.03.2019
29 Որոշումների կայացում 6.04.2019
30 Հաջողակ մարդկանց կարիերայի վերլուծություն 13.04.2019
31 Մարդկային արժեհամակարգի ներկայացում 20.04.2019
32 Հայ գործարարների հաջողված օրինակներ/ գրքի ընթերցանություն/ 27.04.2019
33/34 Նպաստավոր և անբարենպաստ պայմանների ներկայացում 4.05.2019
35 Վերլուծական աշխատանքներ 11.05.2019
36 Արդյո՞ք կարող եմ արդեն ճիշտ որոշում կայացնել 18.05.2019
37 Թեստային աշխատանք 25.05.2019
38 Ամփոփում 1.06.2019

Պարապմունքներն իրականացվում են շաբաթ օրերը, ժամը 12.00-12.45

Մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներին