Հաշվետվություն 2020թ. 3-րդ եռամսյակ1-ին եռամսյ3-րդ եռամսյակակ 3-րդ եռամսյակ