Մասնագիտական կողմնորոշում

Պլան-ժամանակացույց

Թիրախ խումբ՝ 7-11-րդ դասարան

Պարապող ուսուցիչ՝  Մ.Հարությունյան

Թեման ժ/կ ծանոթություն
1 Ինչու՞ ընտրել մասնագիտություն 9.09.2017
2 Հաջողակ մարդու որակները 19.09.2017
3 Մասնագիտությունների աշխարհ 23.09.2017
4 Ֆիլմի դիտում 30.09.2017
5 Ինչպիսի՞նն եմ ես 7.10.2017
6 Նախընտրելի մասնագիտության նկարագրիչ 14.10.2017
7 Տեստային աշխատանք 21.10.2017
8 Հանդիպում մասնագետների հետ 28.10.2017
9 ՀՀ կրթության համակարգը 4.11.2017
10 Անձի ինքնաբացահայտում,ինքնաճանաչում 11.11.2017
11 SWOT վերլուծություն 18.11.2017
12 Ֆիլմի դիտում 25.11.2017
13 Ես և ժամանակը 2.12.2017
14 Մասնագիտությունների առաջարկ և պահանջարկ 9.12.2017
15 Խաղ «Անմարդաբնակ կղզի» 16.12.2017
16 Ուզում եմ , Կարող եմ, Պետք է 23.12.2017
17 Ֆիլմի դիտում/ քննարկում 13.01.2018
18 Որաշումների կայացում 20.01.2018
19 Քարտեզագրում/Կարիերայի պլանավորում 27.01.2018
20 Վերլուծական աշխատանքներ/ Հայաստանի աշխատաշուկան/ 03.02.2018
21 Անհատական խորհրդատվություն 10.02.2018
22 Իմ կյանքի աշխատանքային մեկ օրը /շարադրություն/ 17.02.2018
23 Իմ պարտականությունները 24.02..2018
24 Նախագիծ/ որոնողական և վերլուծական աշխատանք/ 3.03.2018
25 Մասնագիտության ընտրության կանոններ 10.03.2018
26 Բանաձև/ վերլուծություն/ 17.03.2018
27 Դասակարգում 24.03.2018
28 Մասնագիտության ընտրություն/ անձնային որակների համադրում/ 31.03.2018
29 Որոշումների կայացում 7.04.2018
30 Հաջողակ մարդկանց կարիերայի վերլուծություն 14.04.2018
31 Մարդկային արժեհամակարգի ներկայացում 21.04.2018
32 Հայ գործարարների հաջողված օրինակներ/ գրքի ընթերցանություն/ 28.04.2018
33/34 Նպաստավոր և անբարենպաստ պայմանների ներկայացում 5.05-12.05.2018
35 Վերլուծական աշխատանքներ 12.05.2018
36 Արդյո՞ք կարող եմ արդեն ճիշտ որոշում կայացնել 19.05.2018
37 Թեստային աշխատանք 26.05.2018
38 Ամփոփում 2.06.2018

Պարապմունքներն իրականացվում են շաբաթ օրերը, ժամը 12.00-12.45

Մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներին