Մայիս ամսվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների պլան-ժամանակացույց

 

աշխատանքներ դասարան ժ/կ պատասխանատու ծանոթություն
1 Այբբենարանի հանդես 1-ին    դաս. 15-20.05.2018 Ամիրջանյան Հ.  
2 Հրաժեշտ տարրական դպրոցին 4-րդ  դաս. 24.05.2018 Վարդանյան Ա.  
3 Գրավոր աշխատանքներ տնօրինության կողմից 4,9,12-րդ դաս 10-18.05.2018 տնօրինություն  
4 Մայիսյան հերոսամարտեր-100 5-րդ դաս. 15.05.2018 Հովակիմյան Ա.  
5 Մենք յուրացրել ենք ռուսերենը 2-րդ դաս. 12.05.2018 Կարագոզյան Փ.  
6 Երաժշտությունը մեր կյանքում 4-7-րդ դաս. 20-25.05.2018 Աղաջանյան Ա.  
7 «Վերջին զանգ» 12-րդ դաս. 25.05.2018 Հարությույան Աստ.  
8 Ֆրանկոֆոնիա /բաց դաս/ 8-րդ դաս. 18.05.2018 Հարությույան Արմ.  
9 Մանկխորհի նիստ   29.05.2018 տնօրինություն